top of page

Projekty finansowane ze środków UE

Aktualne zapytania

Aktualne zapytania

brak.

Realizowane projekty

 

1. Tytuł projektu:

„Nawóz organiczny (humusopodobny)”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i rentowności P.P.H.U. „Pod Różami” przy wykorzystaniu współpracy z sektorem nauki – Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie wyników prac B+R

  • zdobycie doświadczeń we współpracy z sektorem nauki firmy

  • rozwój możliwości produkcyjnych firmy

Wartość projektu – 110 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 48 600,00 PLN

 

2.Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. „Pod Różami” poprzez specjalistyczne doradztwo IOB”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności P.P.H.U. „Pod Różami” dzięki specjalistycznym usługom doradczym świadczonym przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu

Planowane efekty projektu:

  • wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy

  • wzrost jakości produktów i usług

  • wzrost przychodów firmy

  • poprawa wizerunku firmy, jako przedsiębiorstwa wysoce innowacyjnego

Wartość projektu – 75 030,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 46 816,00 PLN

Informacje

Dodano: 09.09.2017

 

Informacja o unieważnieniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.07.2017r na opracowanie oraz weryfikację założeń teoretycznych prototypu  innowacyjnego produktu – nawozu organiczno-mineralnego - wyrównującego bilans materii organicznej w glebach przy wykorzystaniu opoki, a także jego wpływ na plonowanie roślin

Archiwalne zapytania

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2017r.

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie oraz weryfikację założeń teoretycznych innowacyjnego produktu – nawozu organiczno-mineralnego  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Bon na innowacje

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik 2. - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc

Załącznik 3- Oświadczenie o braku powiązań.doc

Dodano 10.10.2017r.

Niniejszym informujemy, że wykonawcą usługi została

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie.

Dodano 19.10.2017r.

       

 

    Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017r.

 

   Zapraszamy do składania ofert na opracowanie oraz weryfikację założeń

teoretycznych innowacyjnego produktu – nawozu organiczno-mineralnego 

   w ramach projektu współfinansowanego ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2014-2020 w ramach

Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw,

typ projektów - Bon na innowacje

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik 2. - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc

Załącznik 3- Oświadczenie o braku powiązań.doc

Dodano 25.07.2017r.

Dodano 12.07.2017r.

Uwaga: zapytanie ofertowe zostało unieważnione (pismo w zakładce: projekty unijne, informacje z dnia 09.10.2017 r.)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.04.2017     

 

              Zapraszamy do składania ofert w celu współpracy

w ramach projektu  współfinansowanego z: 

Działania 3.1 Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2

           Rozwój MŚP - typ projektów "Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo"

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2014-2020.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z załącznikami w celu złożenia oferty:

Niniejszym informujemy, że wykonawcą usługi zostało Fundacja Centrum Innowacji FIRE.

bottom of page